Zo werkt het

Met de Heatscan verbeter je de kwaliteit van samenwerken met mensen die cruciaal zijn voor je succes.

In het kort

De Heatscan is een nieuw performance management instrument, die de samenwerking optimaliseert tussen jou en mensen die cruciaal zijn voor je succes. Dit online instrument richt zich specifiek op onderlinge samenwerking. Mensen krijgen aan de hand van een online vragenlijst de kans om elkaar feedback te geven over waargenomen gedrag. De Heatscan wordt afgenomen per samenwerkend tweetal en is geschikt voor duo’s die met elkaar samenwerken in bedrijven, organisaties, netwerkverbanden, losse verbanden en instellingen (profit- en non-profit).

Het voordeel van de Heatscan is dat er onder andere een prettige sfeer wordt gecreëerd om positieve aspecten te benoemen en mogelijke knelpunten op te lossen. Wanneer je als duo de Heatscan hebt doorlopen, krijg je beiden een Heatscan-rapport met elkaars resultaten. Op deze manier zorg je voor een positievere werksfeer, waarbij structureel aan een succesvolle en efficiënte samenwerking wordt gebouwd. Bovendien is het mogelijk om de resultaten met de HR of team manager te delen en te bespreken. De Heatscan kan worden gedaan in het Nederlands of in het Engels.

Voor wie is de Heatscan?

De Heatscan is geschikt voor duo’s die met elkaar samenwerken in bedrijven, organisaties, netwerkverbanden, losse verbanden en instellingen (profit en non-profit). Hier kan men bijvoorbeeld denken aan:

 • twee collega’s binnen eenzelfde team;
 • twee collega's ieder van een andere afdeling;
 • twee collega's in een netwerkverband (structureel of tijdelijk);
 • een werknemer en een werkgever/manager;
 • een medewerker en een klant (respectievelijk leverancier);
 • of een bestuurder met diens commissaris.

Heatscannen binnen een team
Bij het doen van een Heatscan is het van belang dat medewerkers al samen werken. Dit in verband met het beoordelen van elkaars gedrag. Zit je met elkaar in één team en wil je dat iedereen een Heatscan met elkaar doet, dan dienen alle mogelijke duo's een Heatscan te doen en vragen over elkaar in te vullen. Stel, je zit met z’n vieren in één team, dan heb je zes Heatscans nodig om iedereen met iedereen te laten heatscannen. Bereken hoeveel Heatscans er mogelijk zijn binnen een team »

Voor wie is de Heatscan minder geschikt?
Wanneer je niet concreet met een ander te maken hebt. Als je bijvoorbeeld wel met elkaar in een team zit, maar niet echt met elkaar samenwerkt is de Heatscan niet het instrument om te gebruiken. Ook is de Heatscan minder geschikt als je nog niet voldoende tijd met elkaar hebt samengewerkt. Denk aan enkele weken.

Hoe werkt heatscannen?

Hieronder vind je een korte beschrijving over het stappenproces van de Heatscan.

1. Aan de slag met de Heatscan
Twee mensen die samenwerken vullen los van elkaar dezelfde online vragenlijst in. De vragen die in aan bod komen gaan over verschillende aspecten van professioneel samenwerken en zijn gebaseerd op systeemtheorie. Doordat de vragenlijst online kan worden ingevuld, is het mogelijk om de vragenlijst onafhankelijk van elkaar in te vullen. Waar je maar wilt. Het beantwoorden van de vragen neemt tussen de 6 en 15 minuten gemiddeld.

2. Rapportage en voorbereiden op dialoog
Nadat beiden de vragenlijst hebben ingevuld ontvangen beiden het Heatscan-rapport. De Heatscan matcht de antwoorden, maakt zichtbaar wat goed gaat en wat verbeterd kan worden en geeft aanwijzingen hoe je voor te bereiden op de dialoog.

3. Bespreken van de resultaten
In een één-op-één gesprek bespreek je samen de resultaten van de Heatscan en welke acties jullie gezamenlijk kunnen ondernemen om de samenwerking te verbeteren. Doordat jullie beiden een kopie van het Heatscan-rapport krijgen, wordt het overzichtelijk gemaakt welke punten meer aandacht verdienen.

4. Opvolgen
Het is belangrijk om na enige tijd opnieuw samen te bekijken hoe het jullie vergaan is de voorgenomen verbeterpunten uit te voeren. Het is een terugkerend proces waarbij je telkens kijkt of bepaalde punten nog aandacht vereisen. Zo blijf je op de hoogte van elkaars perceptie en blijf je structureel aan de samenwerking bouwen.

Doe de test Bekijk de demo »

Wat is goede samenwerking?

Een goede samenwerking verloopt soepel en voelt moeiteloos aan. Het geeft energie, plezier en levert een veelzijdiger resultaat. Iedere organisatie bestaat uit heel veel relaties. De kwaliteit van die relaties is bepalend voor het succes of de output.

Denk eens aan de relaties die essentieel zijn voor jouw succes. Als je ze elk een cijfer mag geven wat zijn de scores? En welk cijfer zou de ander jou geven op zijn of haar beurt?

Professioneel samenwerken
Wat maakt professioneel samenwerken anders dan samenwerken? Onder meer het vermogen om ons eigen gedrag en het gedrag van de ander bewust te bezien van enige afstand, daarover te kunnen reflecteren en daar ons gedrag vervolgens adequaat op af te stemmen. Dit doet een beroep op onze houding, kennis en vaardigheden.

Het is conceptueel niet ingewikkeld en je kunt het oefenen en optimaliseren. Je kunt het elke dag direct ervaren en inzetten. Belangrijk is dat je wel de elementen weet waar je het over moet hebben met de ander om zodoende snel en eenvoudig optimalisaties door te voeren.

Heatscan: een online samenwerkingstest
De Heatscan geeft jou en de ander het inzicht hoe jullie samenwerking er in professionele termen voor staat en waar jullie kansen tot optimaliseren liggen. Professioneel samenwerken is nog nooit zo eenvoudig in beeld gebracht. Daarnaast is het spannend, verrassend en geeft het focus.

Hoe werkt het voor managers

Als de samenwerking niet lekker loopt, gaat het niet vanzelf beter, je moet ingrijpen in grijpen als manager. De Heatscan is een snelle en bewezen effectieve manier om samenwerking te verbeteren.

Zo pak je het aan als manager
1. Reik het instrument aan en laat je mensen ermee aan de slag gaan
2. Ontvang het rapport van de Heatscan en ontvang daarna het actieplan van het duo
3. Informeer naar het resultaat

Zo begin je
Bepaal wie gaan heatscannen. Stem af met betrokkenen. Het duo ontvangt een link naar de vragenlijst. Via e-mail ontvangen zij en jij de rapportage. Het duo houdt je op de hoogte van het stappenplan en de progressie. De Heatscan kan in het Nederlands of in het Engels worden gedaan.

Geheimhouding en privacy
De rapportage wordt verstuurd naar de e-mail adressen van opdrachtgever en het samenwerkend duo als pdf.

Bestel de Heatscan »

Aantal Heatscans voor een team

Per duo heb je 1 Heatscan-pakket nodig. Het gaat enkel over duo's binnen een team die echt met elkaar te maken hebben. Onderstaande berekening gaat uit van de situatie dat iedereen met elkaar samenwerkt. Stel, je zit met z’n vieren in één team, dan heb je zes Heatscans nodig om iedereen met iedereen te laten heatscannen.

Bereken hoeveel Heatscans er mogelijk zijn binnen een team. »

Vergelijk de Heatscan met andere instrumenten

De Heatscan kan uitstekend ingezet worden in combinatie met of ter aanvulling op andere instrumenten die het professioneel functioneren van een individu of team versterken.

Verschil tussen Heatscan en Teamrol Management (Interplace).
Bij Teamrol Management (ook wel de Belbin methode) worden teamleden individueel getest om hun zogenaamde teamrol vast te stellen. Met tools als Interplace wordt deze teamrol vastgesteld door zelfperceptie en de perceptie van een aantal mensen dat jou kent. Op basis van je authentieke teamrol leer je beter begrijpen wat jouw sterke kant is bij het samenwerken in een team. Ook kun je aan de hand van teamrollen complementaire teams samenstellen. Het is een methode gebaseerd op inzicht in je persoonlijkheid. Ben je bijvoorbeeld van nature een brononderzoeker dan ben je meer geschikt om externe contacten te leggen en informatie uit de buitenwereld te halen. Is jouw dominante teamrol die van groepswerker, dan besteed je meer tijd een energie aan de goede sfeer binnen in het team.

De Heatscan is geen persoonlijkheidstest, maar richt zich direct op de dagelijkse samenwerking tussen jou en degene met wie je samenwerkt. De Heatscan doe je altijd samen met die specifieke persoon. De uitkomsten zijn uniek voor elk duo.
Je hoeft niet persé in hetzelfde team te zitten om te kunnen heatscannen. Het kan ook met bijvoorbeeld je klant, leverancier of mensen met wie je in netwerkverband opereert.

Daar waar Belbin meer inzicht in de achterliggende psychologische oorzaken van samenwerkingsproblematiek, biedt de Heatscan snel concrete oplossingen voor betere samenwerking tussen twee specifieke collega’s. Bij Belbin is een veelgebruikte interventie het anders en slimmer samenstellen van teams. De Heatscan gaat er vanuit dat je blijft samenwerken met je collega in kwestie en geeft concreet inzicht in de samenwerking en een stappenplan hoe je deze samenwerking structureel kunt verbeteren. Het beantwoorden van de vragen duurt bij de Heatscan 6-10 minuten. Voor een teamrol assessment is meestal meer tijd nodig. Voor de duiding van de resultaten is in tegenstelling tot Belbin geen expert nodig. Collega’s kunnen direct aan de slag met de resultaten.

Verschil tussen Heatscan en MBTI
Net als Belbin is ook de MBTI (Myers Briggs Type Indicator) gebaseerd op het verkennen van je eigen, onveranderlijke persoonlijkheid. Inzicht in je persoonlijkheid geeft inzicht in de manier waarop je samenwerking met anderen kunt verbeteren. Problemen met samenwerken worden verklaard op basis van verschillen in persoonlijkheid. Extravert kan botsen met introvert. Door jezelf en de ander beter te begrijpen kun je beter gaan samenwerken.

De Heatscan richt zich minder op de oorzaken, en meer op oplossingen en gaat er van uit dat samenwerken een vak is, dat je kunt leren door inzicht en oefening. Het instrument is niet gebaseerd op een theorie over verschillen in persoonlijkheid, maar op een model voor succesvolle samenwerking tussen ieder mogelijk duo. Het analyseert de punten waar het goed gaat en waar het misloopt en stelt concrete stappen voor om de samenwerking te verbeteren. Bij de MBTI is het niet noodzakelijk dat je in gesprek gaat met collega’s. De Heatscan schept bij uitstek de juiste sfeer voor een gesprek over verbetering van de samenwerking. Voor de duiding van de resultaten is in tegenstelling tot MBTI geen expert nodig. Collega’s kunnen direct aan de slag met de resultaten.

Heatscan Belbin MBTI
Aantal nodig Waardevol vanaf 2 personen Waardevol wanneer elk teamlid getest is waardevol wanneer elk teamlid getest is
Inzicht in De specifieke relatie tussen jou en de andere Algemene rol binnen een algemeen team Je persoonlijkheid
Resultaat Concrete acties tussen 2 personen Zicht op verschillen in persoonlijkheid Zicht op verschillen in persoonlijkheid
Expert nodig voor duiding Nee Ja Ja
Achtergrond: Diepgeworteld in systeemtheorie

De Heatscan is diep geworteld in systeemtheorie. Deze discipline stelt dat je mensen alleen kan begrijpen als je hun gedrag in relatie tot elkaar begrijpt. In elke groep waarin we ons bevinden, worden heel snel de onderlinge verhoudingen onbewust bepaald en vastgelegd.
Als je ooit eens een middelbare school reünie hebt meegemaakt, dan weet je hoe krachtig dit onzichtbare mechanisme is. Na 20 jaar blijken precies dezelfde verhoudingen nog steeds te bestaan.

Kun je als individu daar wat aan doen? Laten we kijken naar het kleinste subsysteem in een organisatie waarbij sprake is van interactie, dat zijn twee mensen. Een organisatie bestaat uit vele van zulke samenwerkende tweetallen. Ik werk binnen mijn team samen met A en ik werk samen met B uit een ander team. A en B werken op hun beurt ook weer samen met anderen. Als je als organisatie in staat bent mensen zicht te geven welke invloed zij hebben op de interactie binnen deze subsystemen slaag je erin de hele organisatie als systeem bewuster te maken om professioneler samen te werken en zodoende als organisatie succesvoller te zijn om de doelen te realiseren.

Volgens de systeemtheorie stuurt elke subgroep continu zijn gedrag bij op basis van feedback. Het probleem daarbij is dat feedback grotendeels onbewust is. We krijgen verbale en non-verbale signalen terug over welk gedrag wenselijk is en welke niet strookt met de norm. Gregory Bateson, één van de grondleggers van de systeempsychologie, zei ooit: „men kan niet, niet communiceren‟. Alles wat je doet, ook het zwijgen, communiceert iets naar de ander. Het probleem met de meeste mensen is dat communicatie over de communicatie niet evident is. Ofwel omdat mensen niet weten HOE ze moeten spreken over wat ze voelen, ofwel omdat er een taboe heerst over het spreken over de relatie. Wij zijn hard-wired om in een groep te functioneren, maar we zijn niet uitgerust om het groepsproces beter te maken door feedback.

Daarom hebben we de Heatscan ontwikkeld. De Heatscan laat mensen verhalen delen die betrekking hebben op hun onderlinge samenwerking. Volgens Bateson zijn relaties de kern van het leven en hebben we een taal nodig om elkaar te begrijpen. Elkaar je verhaal vertellen is de koninklijke weg om relaties vorm te geven.

Het unieke aan de Heatscan is dat het zowel een assessmentinstrument is, als een werkinstrument. Door hem te gebruiken verander je de relatie met anderen die essentieel zijn voor jouw succes. Door het duiden van de overeenkomsten en de verschillen in beleving van de relatie, en door het aangeven wat een ieder belangrijk vindt in de werkrelatie breng je de relatie op een hoger niveau. Door je bewust te worden van de berg aan onbewuste signalen die je uitstuurt, kan je ze continueren of bijsturen. De Heatscan is als instrument ontwikkeld om mensen te bevrijden van de onbewust signalen die ze continu op elkaar afgeven. En die signalen beïnvloeden de werkrelatie. Meestal op kleine onschuldige manieren, soms op een ontregelende manier.

Om het in systeemtheorie termen uit te drukken: De Heatscan is ontworpen om feedback in het systeem te brengen, waardoor het systeem beter gaat functioneren.

Achtergronden:
en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson »
nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick »
en.wikipedia.org/wiki/Roger_Fisher_academic »

Veelgestelde vragen
 1. Voor wat voor soort werkinstellingen is de Heatscan geschikt?
  De Heatscan is geschikt voor duo’s die met elkaar samenwerken in bedrijven, organisaties, netwerkverbanden, losse verbanden en instellingen (profit en non-profit).
 2. Als ik de vragen eerder heb beantwoord dan de ander, kan deze al mijn antwoorden zien?
  Nee, pas als jullie beide de vragen hebben beantwoord, zullen jullie elk het Heatscan rapport ontvangen.
 3. Kan ik de Heatscan met meerdere mensen uit een team doen?
  Dat is mogelijk. Per duo heb je 1 Heatscanpakket nodig. Zit je met elkaar in één team en wil je dat iedereen een Heatscan met elkaar doet, dan dienen alle mogelijke duo's een Heatscan te doen. Stel: je zit met 3 anderen in een team, in totaal ben je dus met 4. Dit leidt tot 6 Heatscans. Dan hebben alle mogelijke koppels vragen over elkaar ingevuld. Let op: stel jezelf wel telkens de vraag of je met die ander echt samenwerkt? Je moet immers gedrag van elkaar kunnen beoordelen.
  Bereken het aantal benodigde Heatscans »
 4. Krijgt degene met wie ik de Heatscan doe ook een kopie van het Heatscan-rapport?
  Ja. Degene met wie jij de Heatscan doet, krijgt ook een Heatscan-rapport. In dit rapport vinden jullie beiden de resultaten van jullie input. Hierin wordt zichtbaar wat goed gaat en wat verbeterd kan worden en geeft aanwijzingen hoe je voor te bereiden op de dialoog met degene waarmee je de Heatscan hebt doorlopen.
 5. Krijgt mijn manager en/of P&O ook mijn Heatscan-rapport te zien?
  Indien de opdrachtgever aan Heatscan aangeeft dat anderen naast het duo een kopie ontvangen dan worden deze namen aan een ieder van het duo getoond voordat deze met de beantwoording van de vragen begint. Een deelnemer kan dan nog bepalen wel of niet aan de Heatscan deel te nemen. Het is duidelijk dat afstemming met deelnemers vooraf door de opdrachtgever voor de hand ligt.
 6. Wat voor duo’s kunnen er gebruik maken van de Heatscan naast collega’s?
  De Heatscan is geschikt voor allerlei soorten duo’s die met elkaar samenwerken in verschillende vormen van organisaties, functies en afdelingen. Hieronder hebben we een aantal voorbeelden voor je op een rijtje gezet. Houd wel in gedachten dat het van belang is dat het duo in kwestie ook daadwerkelijk regelmatig met elkaar samenwerkt:

  • Twee collega’s binnen eenzelfde team;
  • twee collega's ieder van een andere afdeling;
  • twee collega's in een netwerkverband (structureel of tijdelijk);
  • een werknemer en een werkgever/manager;
  • een medewerker en een klant (respectievelijk leverancier);
  • of een bestuurder met diens commissaris.
 7. Voor wie is de Heatscan minder geschikt?
  Wanneer je niet concreet met een ander te maken hebt. Als je bijvoorbeeld wel met elkaar in een team zit, maar niet echt met elkaar samenwerkt is de Heatscan niet het instrument om te gebruiken.
 8. Is het mogelijk om externe begeleiding te krijgen bij het Heatscanproces?
  Zeker, externe begeleiding ontvangen bij het doorlopen van het heatscannen is mogelijk. Het voordeel van deze begeleiding is dat een professional deelnemers kan laten versnellen in het doorlopen van de Heatscan. Begeleiding kan verder bestaan uit een analyse van de Heatscan-rapporten, een rapportage op team niveau, begeleiding van het gesprek naar aanleiding van het Heatscan-rapport, een workshop voor leidinggevenden/deelnemers.

  Bekijk de tarieven voor Heatscanpakketen inclusief en exclusief externe begeleiding.
 9. Voor hoeveel mensen is 1 Heatscanpakket bedoeld?
  Per duo heb je 1 Heatscanpakket nodig.
 10. Wat is het verband tussen de systeemtheorie en heatscannen?
  De Heatscan is diep geworteld in systeemtheorie. Deze discipline stelt dat je mensen alleen kan begrijpen als je hun gedrag in relatie tot elkaar begrijpt. In elke groep waarin we ons bevinden, worden heel snel de onderlinge verhoudingen onbewust bepaald en vastgelegd. Als je ooit eens een middelbare school reünie hebt meegemaakt, dan weet je hoe krachtig dit mechanisme is. Na 20 jaar blijken precies dezelfde verhoudingen nog steeds te bestaan.
 11. In wat voor situaties vraag je een Heatscan aan?
  Over het algemeen is de Heatscan bedoeld om de samenwerking te optimaliseren tussen mensen die cruciaal zijn voor jouw succes. Dit online instrument richt zich specifiek op onderlinge samenwerking. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat de samenwerking tussen jou en een collega, leverancier of klant niet soepel verloopt, of simpelweg wil weten welke punten meer aandacht verdienen om samen nog efficiënter te werken. In alle gevallen dat je graag wil weten hoe je de samenwerking kunt verbeteren, zou je een Heatscan kunnen aanvragen.
 12. Wat voor aspecten komen aan bod in de Heatscan?
  In de Heatscan komen de belangrijke aspecten van samenwerking aan bod, onder andere:
  1. Emotie. In hoeverre kun je, je emoties delen met de ander.
  2. Feedback. Kom erachter wat de sterke punten en minder sterke punten zijn van de samenwerking. Leer hoe je goede feedback geeft.
  3. Respect. Test of er respect aanwezig is tussen jou en je collega, manager of klant.
  4. Vertrouwen. Achterhaal hoe het vertrouwen tussen jou en je collega, manager of klant ervoor staat.
  5. Luisteren. Creëer een prettige sfeer om naar elkaar te luisteren en zaken te bespreken.
 13. Kan ik de Heatscan ook thuis doen?
  Ja. Het flexibele van de Heatscan is dat je onafhankelijk van elkaar de online vragenlijst kan invullen, waar je ook bent. Hetzelfde geldt voor degene met wie de Heatscan is aangevraagd.

  Het bespreken van de resultaten uit het Heatscan-rapport gebeurt wel samen, maar kan eveneens worden gedaan op elke plek die jullie beiden prettig vinden.
 14. Hoe zit het met de privacy?
  Heatscan heeft duidelijke principes op het gebied van privacy. We respecteren de privacy van onze bezoekers en we houden ons aan de wettelijke voorschriften omtrent privacy, vastgelegd door het College Bescherming Persoonsgegevens in onder meer de Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet.
 15. In welke talen kun je Heatscannen?
  De Heatscan kan worden gedaan in het Nederlands of in het Engels.

Bereken het aantal Heatscans.

Let op: het kan zijn dat je minder Heatscans nodig hebt als je uitsluitend kijkt naar de duo's binnen het team die echt iets met elkaar moeten doen.

Let op:

onderstaande berekening gaat uit van de situatie dat iedereen binnen het team ook daadwerkelijk met iedereen samenwerkt. Het kan zijn dat je minder Heatscans nodig hebt als je enkel kijkt naar de duo's binnen het team die echt iets met elkaar moeten doen. Per duo heb je 1 Heatscan-pakket nodig.

×

© Heatscan 2023 - Alle rechten voorbehouden