‚Äč

"Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief."

- William Shakespeare

Over het ontstaan van Heatscan

Grondlegger Rembt Sickinghe aan het woord.

Diploma
Samenwerken doe je de hele dag op en buiten het werk. Denk eens aan het behalen van je zwemdiploma of rijbewijs. De link met samenwerken is dat het allen dingen zijn die je op jonge leeftijd hebt geleerd. Conceptueel is het niet ingewikkeld maar het is wel fijn als een professional het je leert en je in de gaten houdt als je kopje onder gaat of niet goed om je heen kijkt. Wanneer heb jij voor samenwerken ooit een diploma gehaald?

Diffuus begrip
Vanuit mijn praktijk valt het mij ook op dat organisaties ‘samenwerken’ als kerncompetentie kennen maar medewerkers en management niet goed weten waar zij het vervolgens precies over moeten hebben om daar invulling aan te geven. ‘Samenwerken doen we toch al (goed)’ hoor je vaak maar vraag iemand een paar vragen te bedenken die gaan over professioneel samenwerken en mensen krijgen een ongemakkelijk gevoel. Is dat vreemd? Nee, niet als je geen diploma hebt moeten halen. En nog een stap ingewikkelder: hoe moet dat dan als ik samenwerk met iemand van een andere afdeling of team of met een klant of leverancier?

De lat ligt hoog
In onze cultuur leggen we de lat hoog. We zijn niet snel tevreden over onszelf. En als we complimenten ontvangen zeggen we snel ‘Het was niks bijzonders.‟ Met de norm om de lat hoog te leggen is niks mis maar een nadelig neveneffect is dat we daardoor niet zo genereus blijken te zijn in het geven van positieve feedback. Hoe vaak krijg jij complimenten en hoe vaak geef je positieve feedback?

Ontwikkelingen
We kennen steeds meer verschillende samenwerkingsverbanden: mensen in loondienst, ZZP’ers, netwerkverbanden en tijdelijke projectteams. Ook de werkplekken worden flexibeler: binnen kantoor en thuis. Binnenkort gaan vier generaties samenwerken, namelijk de Babyboomers en generaties X,Y en Z. Generaties die waarschijnlijk allen een andere kijk hebben op wat goede samenwerking is. Dit kan allemaal tot gevolg hebben dat de samenwerkingsdynamiek is veranderd. Daarom is het goed om structureel na te gaan of de samenwerking optimaal is.

Heatscan
Op basis van bovenstaande observaties kwam ik tot de Heatscan. Een eenvoudig en laagdrempelig hulpmiddel dat mensen, onafhankelijk van hun functie en afdeling, in staat stelt zelf met de ander in gesprek te komen over hun werkrelatie. Management empowert medewerkers met een praktisch hulpmiddel om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun relaties. En de organisatie krijgt op haar beurt een overzicht waar het goed zit en waar niet zodat het management structurele focus en ondersteuning kan bieden.

Missie

Onze missie is om mensen zoveel mogelijk zelf in staat te stellen om praktisch en eenvoudig te ontdekken wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking met de ander. Op deze manier zorg je voor een positievere werksfeer, waarbij structureel aan een duurzame en succesvolle samenwerking wordt gebouwd.

Organisatie

Achtergrond
Heatscan is in 2012 opgericht door Rembt Sickinghe. Bij de begeleiding van teams en individuen observeerde Rembt Sickinghe een terugkerende uitdaging: 'Het is de werkrelatie tussen 2 collega’s waar steeds zoveel winst te behalen is. Maar het ontbreekt aan een gedegen instrument om hier duiding aan te geven'. Rembt Sickinghe vertaalde deze output naar een nieuw online evaluatie instrument: de Heatscan.

Heatscan onderdeel van Rembt tcm
Rembt tcm is in 2008 opgericht door Rembt Sickinghe. Na zijn studie in Utrecht werkte hij in diverse commerciële en leidinggevende posities in binnen- en buitenland. Hierdoor werd zijn van oudsher aanwezige interesse in het gedrag van mensen nog meer geprikkeld. Hij besloot zijn werkervaring in combinatie met zijn opleidingen tot coach en MfN-registermediator te vertalen naar een formule waar samenwerken centraal staat. Hij startte in 2008 zijn eigen onderneming, Rembt trainen coachen mediation (Rembt tcm). Meer weten over Rembt tcm? Ga dan naar www.rembt.nl.

Testimonials

Ervaring van Lex van den Elsen - Toyota
Heatscan is laagdrempelig, gemakkelijk en leuk.
De Heatscan is een prachtig HR instrument om de onderlinge samenwerking te versterken, duidelijkheid te creëren, mogelijke toekomstige problemen in een vroegtijdig stadium op te lossen en met meer begrip een betere samenwerking te creëren. De Heatscan is laagdrempelig, gemakkelijk in te zetten, niet bedreigend en vooral leuk om te doen. Ik zou de Heatscan absoluut aanraden.

Mogelijkheid tot waardevolle dialoog
De Heatscan geeft de mogelijkheid om een waardevolle dialoog te hebben. Door de vragen en de manier waarop de Heatscan is samengesteld bespreek je onderwerpen die in een normaal gesprek achterwege zouden blijven.

Ervaring van Jeroen Dirkx - Toyota
Een mooie rode draad voor een open gesprek
De Heatscan zet je echt tot nadenken aan over de relatie met je collega. Het is een mooi instrument om zaken bespreekbaar te maken die je anders niet zo makkelijk met elkaar bespreekt omdat het niet alleen om inhoudelijke prestaties gaat, maar om gedrag en om verwachtingen. De Heatscan vormde een mooie rode draad voor een open gesprek.

Dialoog vanuit een veilige situatie
Het leverde me veel inzicht op. Enerzijds begint het al bij het invullen waardoor je kritisch naar je collega kijkt maar ook kritisch naar je eigen positie in dat verhaal kijkt. Je wordt je dus bewust van gedrag van beiden. Anderzijds creëert de uitslag van de Heatscan een mooi gespreksdocument waarmee je samen zaken kan bespreken vanuit een veilige situatie.

Ervaring van Kelly Kievit - BAM Techniek
Een goede graadmeter van de werkrelatie
De Heatscan biedt een goede ondersteuning om in zowel teamverband of met je leidinggevende/collega in gesprek te gaan. Je neemt de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de werkrelatie. Het is een tool die je kunt inzetten om de werkrelatie te meten. De Heatscan zorgt ervoor dat je open, transparant en inhoudelijker je werkrelatie kunt bespreken. Ik zou de Heatscan zeker aanraden bij andere collega’s en projectteams.

Ervaring van Birgit van Groenestijn - BAM Techniek
Transparantie manier om samenwerking te verbeteren
De Heatscan is een mooi instrument om in korte stappen een betere samenwerking neer te zetten tussen collega’s onderling en tussen medewerker en leidinggevende. Het verbetert de communicatie en bij problemen in de toekomst kan het rapport er weer bijgehaald worden om sneller tot er elkaar te komen. Het is eenvoudig en laagdrempelig in het gebruik en maakt visueel duidelijk waar de bespreekpunten in de samenwerking zitten.

Ervaring van Victor Titzing - NS
Werkrelatie wederzijds in kaart brengen
De Heatscan is eenvoudig toe te passen en een helder instrument om je werkrelatie met een individuele collega (en of leidinggevende) wederzijds in kaart te brengen en te hanteren in een gesprek met je collega, ter verbetering van je werkrelatie en of als input voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik zou de Heatscan in een vergelijkbare setting weer willen doen, maar dan gekoppeld aan de structurele functioneringscycli.

Gericht stappen zetten voor versterking samenwerking
Heatscan is een goede leidraad voor individuele gesprekken met collega’s waarbij je snel inzichtelijk hebt wat de (wederzijdse) aandachtspunten in de werkverhouding zijn. Hiermee kun je gericht onderwerpen bespreekbaar maken en stappen zetten om de samenwerking te versterken.

Ervaring van Anja v. Eck - NS
Samenwerking naar een hoger niveau tillen
Het mooie van de Heatscan is dat je professionals met de Heatscan activeert om directe feedback aan collega’s te geven met het oog om de inhoud van het werk en de onderlinge werkrelatie op een hoger plan te brengen, over en weer. Ik zou het zeker op een later moment weer doen, al zou ik dan wel een vervolgsessie inplannen.

Tool voor het structureel geven van feedback
De voordelen zijn dat er op horizontaal niveau feedback aan elkaar wordt gegeven. De Heatscan biedt daarvoor de structuur; je reserveert bijvoorbeeld tijd: dat zou voor professionals vanzelfsprekend moeten zijn, maar het wordt vaak niet gedaan. Een voordeel is om dat je het vaak met meerdere collega’s doet, dat betekent meerdere observaties. Het is met de Heatscan heel goed mogelijk om je collega nog wat beter te leren kennen.

Ervaring van Edith Molemans - Boontje Advocaten
Maakt onbewust onderwerpen bespreekbaar
Tijdens de Heatscan hebben we een aantal onderwerpen besproken waar ik mij wel onbewust mee bezig hield maar waar ik mij niet bewust van was en die wel wezenlijk zijn voor een goede samenwerking. Anders gezegd: door de Heatscan bespreek je onderwerpen die vaak ‘onder water’ blijven en wel goed gaan, maar nog beter kunnen.

Ontdekken wat je in vernieuwde samenwerkingen kan verwachten
Heatscan creëert een moment waarop je even goed bij elkaar stil staat: iets wat je eigenlijk geregeld met collega’s en cliënten zou moeten doen. Ik voerde de Heatscan uit met een partner van kantoor, Paul Boontje, met wie ik al sinds 2002 samenwerk als advocaat. Sinds begin 2014 ben ik aangesteld in een nieuwe functie als kantoordirecteur en de Heatscan was een goed middel om te bespreken wat wij in de vernieuwde samenwerking van elkaar verwachten.

Ervaring van Paul Boontje - Boontje Advocaten
Tool voor zelfreflectie
De Heatscan geeft inzicht hoe je ten opzichte van elkaar staat en maakt duidelijk hoe de ander tegen je aankijkt en waar je zelf weinig notie van hebt. Er ontstaat meer inzicht, verdieping en begrip in relatie tot de ander en worden eventuele knelpunten gesignaleerd. Het zorgt ervoor dat je aandacht aan elkaar besteedt, en aan de samenwerking in het bijzonder.

Optimaliseer elke samenwerking
De Heatscan zorgt ervoor dat je aandacht aan elkaar besteedt en aan de samenwerking in het bijzonder. Zo ontdekte ik door de Heatscan met collega Edith Molemans (advocaat en sinds kort kantoordirecteur), hoe wij tegen elkaar en de samenwerking in de nieuwe situatie aankijken. De Heatscan was een prachtig middel om constructief en met een zekere verdieping met elkaar in gesprek te komen. Ik zou graag de Heatscan ook in andere samenstellingen willen doen, want iedere samenwerking verdient het om te worden geoptimaliseerd.

Managerservaring van Rob Woering - Toyota
Objectieve weergave van de samenwerking
De Heatscan zou ik zeker aanraden. Het geeft op een objectieve manier weer hoe de collega’s elkaar ervaren. Als je open staat voor zo’n manier van feedback geven dan is het een nuttig instrument. Het kan goed de percepties naar voren brengen die betrokkenen van elkaar hebben en die zij kunnen gebruiken om de samenwerking te versterken.

Managerservaring van Birgit van Groenestijn - BAM Techniek
Zichtbaarheid van bespreekpunten samenwerking
De Heatscan is een instrument die het startsein geeft voor het voeren van een inhoudelijk gesprek. Het geeft een goede leidraad en maakt onderwerpen bespreekbaar. Het is eenvoudig en laagdrempelig in het gebruik en maakt visueel duidelijk waar de bespreekpunten in de samenwerking zitten.

In korte stappen tot een betere samenwerking
De Heatscan is in onze optiek een mooi instrument om in korte stappen een betere samenwerking neer te zetten. Het verbetert de communicatie en bij problemen in de toekomst kan het rapport er weer bij worden gehaald om sneller tot elkaar te komen.

Managerservaring van Gerard Groten - NS
Een betrouwbare tool om met elkaar in gesprek te komen
Het doel was om het gesprek binnen de afdeling op gang te krijgen. Dankzij de Heatscan zijn collega's afdelingsbreed met elkaar in gesprek gekomen; ze gaven elkaar positieve feedback en zijn kritisch geweest. Het leidde tot verrassende inzichten en er ontstond meer openheid en betere samenwerking. Heatscan is een veilig instrument dat het gesprek op een natuurlijke manier opent.

© Heatscan 2023 - Alle rechten voorbehouden